“Zeggen wat je doet. Doén wat je zegt!”

In de praktijk merk ik dat verzekeraars in zijn algemeenheid te snel, niet of slecht onderbouwd naar dit zware middel van fraudebeschuldiging grijpen. En dat vaak voor de maximale termijn van 8 jaar! Ook afwijzingsgronden op zich verdienen, ook zonder de fraudebeschuldiging, vaak niet de schoonheidsprijs.

Met degelijk en onafhankelijke onderzoek helpen wij je bij een afgewezen schadeclaim en/of een onterechte fraudebeschuldiging. Ik heb in mijn werk als toedrachtonderzoeker gemerkt dat er vaak sprake is van een ongelijke rechts- en ‘kracht’-verhouding tussen verzekerden en verzekeraars.

Of het nu gaat om een aanvullende expertise of aanvullend onderzoek na een afwijzing van een schadeclaim of een onterechte frauderegistratie, het vaak gebruikte contra-expert of -onderzoeker heeft een negatieve klank. Het gaat er mij niet om verzekeraars of experts/onderzoekers te bevechten. Het doel moet zijn om het uiterst haalbare voor u te bereiken. Met duidelijke, objectieve gegevens tot juist standpunt te komen. Hard op de inhoud maar zorgvuldig op de relatie!

Als je met mij zaken doe je direct zaken met de eigenaar. Persoonlijke en duidelijke communicatie!
Na recherchewerkzaamheden bij onder andere de politie en verzekeraars ben ik enkele jaren geleden voor mijzelf begonnen. TOV-onderzoeksbureau verricht toedracht- en fraudeonderzoeken voor o.a. bedrijven, particulieren en advocatuur. Tijdens het werk voor verzekeraars merk ik een keerzijde van ‘het verzekerd zijn’. Partijen, overwegend particulieren, raken in de problemen door het onterecht geheel of gedeeltelijk afwijzen van een schadeclaim. Nog schrijnender zijn de gevallen waarbij die afwijzing gepaard gaat met een onterechte fraudeverdenking of zelfs beschuldiging. 

Dat heeft directe, nare gevolgen voor jou als betrokken partij. Het niet betaald krijgen van de schadeclaim en het betalen van de gemaakte kosten zijn al niet prettig. Veelal de zwaarste maatregel is de zogeheten EVR, de frauderegistratie op de nog steeds zo genoemde  ‘zwarte lijst’ voor fraudeurs. De impact daarvan is groot: verzekeren, ook bijvoorbeeld aanvullend voor ziektekosten, is niet meer mogelijk óf tegen fors hogere premies. Zelfs het sluiten van een hypotheek of andere lening kan tot problemen leiden.

Ik span mij met raad en daad in om de door de verzekeraar aangevoerde gronden en -vermeende- feiten te beoordelen en deze daar waar mogelijk met aanvullend dossier- en feitonderzoek te betwisten. Als het even kan doen we dat ook voor een relatief kleine schade/kleine beurs.
Het na een onderzoek opgemaakte rapport vormt een degelijke basis voor een reactie op de afwijzing. Indien nodig is de rapportage ook absoluut geschikt voor een verdere procedure via advocaat, rechter of het Kifid!

Behalve de aanwezigheid van de nodige praktijkervaring, beschik ik ook over de vereiste diploma’s, ben NIVRE-registerexpert en heb vergunning (Min. J & V) en toestemming (Korpschef van politie) om deze onderzoekwerkzaamheden te mogen verrichten.