Skip to content

“Verzekeraars zetten fors in bij de aanpak van fraude….. te vaak te fors.”

Nu je op deze site terecht bent gekomen; jij of iemand uit je omgeving bént/ís geregistreerd voor een fraude of fraudeverdenking? Dan weet je vast ook wat daarvan de reden is, waarom je door jouw verzekeraar bent verdacht van fraude.

Maar, is het écht duidelijk, heb je bewust iets gedaan om de verzekeraar te misleiden? Oftewel, iets gedaan waardoor je geld of een ‘dienst’ wilde krijgen waar je eigenlijk geen recht op had? En, waarom ben je het daar niet mee eens, met die beschuldiging? Denk dan eens aan een bezwaar tegen de onterechte CIS of EVR frauderegistratie!

Enkele begrippen:

 • Fraude: dit kan  worden gezien als verzamelnaam voor allerlei delicten waarin bedrog een rol speelt. Bij fraude worden de zaken kort gezegd anders voorgesteld dan ze zijn, door een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Er is daarbij altijd opzet in het spel. Er zijn verschillende vormen van fraude, zoals factuurfraude, valsheid in geschrifte door bijvoorbeeld meer op te geven dan werkelijk ontvreemd of beschadigd. Of, een aanrijding of inbraak in scene zetten. Doen alsof, en dat claimen.
 • Standpuntbrief: de reden waarom jij verdacht wordt van fraude. De gevolgen behoren duidelijk omschreven in de brief of mail te staan die je daarover hebt ontvangen van de verzekeraar.
 • EVR: dat staat voor Externe Verwijzingsregistratie. Dat is het frauderegister bij het CIS waarin, helaas ook vaak vermeende, verzekeringsfraudeurs worden opgenomen.
 • CIS, staat voor de Stichting Centraal Informatie Systeem die onder andere de databank beheert waarin  -ook vermeende- fraudeurs worden geregistreerd.
 • EVR Frauderegistratie : een maatregel die maximaal 8 jaar duurt. Je verzekering(en) word(t/en) beëindigd en je kunt je al die jaren haast niet elders verzekeren.
 • Afwijzing betaling schadeclaim: de geclaimde schadevergoeding wordt niet (geheel) uitgekeerd.

Wat wij hierin voor je doén:

 • het lezen of aanhoren van je eerste reactie. Waarom zoek je hulp?
 • als wij denken iets voor je te kunnen betekenen vragen wij je zoveel mogelijk brieven, rapporten, foto’s en andere documenten die duidelijkheid geven, aan ons op te sturen.
 • onderdeel van de gratis* intake is dat wij eerlijk schatten wat de mogelijkheden zijn om de zaak na ons onderzoek voor je tot een goed einde te brengen.
 • blijkt bij het eerste gesprek dat de zaak zodanig is dat wij denken dat het géén haalbare zaak is, krijg je dat ook eerlijk van ons te horen. In dat geval sluiten wij, in overleg met jou, kosteloos ons dossier. 
 • Mochten wij nog andere mogelijkheden zien zullen wij je dat ook laten weten!

Geregistreerd

Eén van de gevolgen van -vermeende- fraude is dat onder andere je naam en adres in het CIS Extern Verwijzingsregister (EVR) worden geplaatst. Verzekeraars willen met een externe registratie andere verzekeraars waarschuwen. Dit waarschuwingssysteem kent ook een naar neveneffect; je kunt je haast niet of tegen veel slechtere voorwaarden verzekeren. Meestal is dat de weg naar De Vereende, de verzekeraar voor onverzekerbare risico’s.
Zeker als je voor het eerst met een dergelijke sanctie te maken krijgt (first-offender) is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar die neveneffecten die vaak zwaarder wegen dan een gemiddelde sanctie in het geval van een strafbaar feit. De afweging van die effecten (is de maatregel EVR niet te zwaar, het proportionaliteitsbeginsel) wordt niet altijd juist ingezet door verzekeraars.

Bewezen fraude, niet een vermoéden van fraude!

Verzekeraars mogen alleen registreren als er sprake is van bewezen fraude waarvoor ook aangifte gedaan kan worden die tot vervolging zal/kan leiden!
Dat feiten vreemd, onlogisch, niet zeker of onwaarschijnlijk zijn, maakt iets nog geen frauduleus handelen. Frauderen doe je bewust, met opzet. Dat moet uit onderzoek blijken. Duidelijk moet zijn dat er geen sprake is van een vergissing, een onbewust verkeerd ingevuld formulier of iets niet begrepen hebben.
Wij hebben geconstateerd dat aanvullend onderzoek vaak uitblijft. Dat bespaart immers tijd en geld voor de verzekeraar maar dupeert haast altijd de geregistreerde partij. 
Dat is een reden om een CIS registratie te gaan aanvechten!