Skip to content

“Alleen feiten zijn doorslaggevend…..”.

Toedrachtonderzoek

Particuliere recherche, fraude en toedracht, wat houdt dat nu allemaal in? Toedrachtonderzoekers zijn in dienst bij recherche- of onderzoeksbureaus of bij verzekeraars / financiële dienstverleners. Toedrachtonderzoekers ingeschreven in het Register van het NIVRE hebben de titel NIVRE Register-Expert (NIVRE-re).

Recherche- en onderzoeksbureaus vallen onder de WPBR (Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus), waarin eisen zijn gesteld waaraan zij moeten voldoen. In deze wet is onder andere beschreven wat met recherchewerkzaamheden wordt bedoeld. “Het vergaren en analyseren van gegevens voor derden”. Eveneens moeten deze bureaus voldoen aan de door het Ministerie van Justitie & Veiligheid gestelde eisen.

Hierin wordt onder meer geëist dat een particulier recherche- of onderzoeksbureau een POB-vergunning (Particulier Onderzoeksbureau) moet hebben. Particuliere rechercheurs moeten een door de Korpschef van politie afgegeven legitimatiebewijs kunnen tonen.

Tevens is een onderzoeker verplicht om zich naast de gedragscode van het NIVRE te houden aan de gedragsregels zoals deze zijn vastgelegd in de “Privacy-Gedragscode”.

Een toedrachtonderzoek voor bijvoorbeeld particulieren en bedrijven houdt in dat er duidelijkheid wordt gegeven over een (schade)-incident of vermoeden van fraude. Hierdoor kan een goede beoordeling plaatsvinden over de toedracht van een incident. Fraude, gepleegd door de verzekeringnemer of andere betrokkene kan dus ook de uitkomst zijn van zo’n onderzoek. In zulke gevallen is er sprake van een misdrijf. Bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of andere oplichting. Niet alleen op het gebied van “schade”, maar ook op het gebied van levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en letselschaden zal een onderzoeker duidelijkheid kunnen geven.

Een onderzoek kan bestaan uit een tactisch of technisch onderzoek. Een technisch onderzoeker houdt zich bezig met het achterhalen van de oorzaak van een schade. Uitgaande van de aanwezige sporen op de plaats van het incident, bijvoorbeeld bij het achterhalen van een brandoorzaak, maar ook het analyseren van de braaksporen bij een inbraak.

Een tactisch onderzoeker komt aan de hand van vergaarde informatie tot een advies over het incident. Zijn onderzoek bestaat onder andere uit analyse van het dossier, interviewen van partijen en onderzoek op locatie. De combinatie van alle verzamelde informatie, zowel tactisch als technisch, zal een totaalbeeld geven van het incident.

Het NIVRE vereist dat toedrachtonderzoekers diverse opleidingen en seminars volgen die een aanvulling zijn op hun deskundigheid en kennis. Zij besteedt daarbinnen veel aandacht aan de communicatievaardigheid en de integriteit en het gedrag van de toedrachtonderzoekers.

Technisch of tactisch onderzoek

Een onderzoek kan bestaan uit een tactisch of technisch onderzoek. Een technisch onderzoeker houdt zich bezig met het achterhalen van de oorzaak van een schade. Uitgaande van de aanwezige sporen op de plaats van het incident, bijvoorbeeld bij het achterhalen van een brandoorzaak, maar ook het analyseren van de braaksporen bij een inbraak.

Een tactisch onderzoeker komt aan de hand van verzamelde informatie tot een advies over het incident. Zijn onderzoek bestaat onder andere uit analyse van het dossier, interviewen van partijen en onderzoek op locatie. De combinatie van alle verzamelde informatie, zowel tactisch als technisch, zal een totaalbeeld geven van het incident.

Het NIVRE vereist dat toedrachtonderzoekers diverse opleidingen en seminars volgen die een aanvulling zijn op hun deskundigheid en kennis. Zij besteedt daarbinnen veel aandacht aan de communicatievaardigheid en de integriteit en het gedrag van de toedrachtonderzoekers.