Skip to content

WAT IS EEN EVR-REGISTRATIE?

Financiële instellingen, denk hierbij aan banken of verzekeraars, kunnen (rechts)personen opnemen in het extern verwijzingsregister, het EVR. (Rechts)personen die worden verdacht van (poging tot) fraude zullen door deze financiële instellingen worden opgenomen in het EVR. Het kan gaan om fraude zoals valsheid in geschrifte, bank- of verzekeringsfraude. De EVR-registratie is feitelijk bedoeld om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden om uw verleden na te gaan om te kijken of je niet in aanraking bent gekomen met frauduleuze zaken. Op het moment dat jij een product of dienst bij een andere financiële instelling aanvraagt, dan zal er een EVR-toets worden gedaan. Je naam, geboortedatum of postcode worden ingetoetst en dan zal te zien zijn of je een EVR-registratie hebt.

WELKE GEVOLGEN KUNNEN EEN EVR-REGISTRATIE HEBBEN VOOR JOU?

Een EVR-registratie kan dus grote gevolgen hebben. Een (aanvullende) verzekering maar ook een hypotheek aanvragen zal niet meer eenvoudig gaan. De kans is groot dat alle aangesloten financiële instellingen deze aanvragen zullen weigeren. Soms zijn er wel alternatieven, maar de kosten hiervan zijn heel hoog.

EVR-REGISTRATIE VAAK ONTERECHT!

Een EVR-registratie kan worden opgelegd voor de duur van maximaal 8 jaar. Maar, financiële instellingen mogen je niet zomaar opnemen in het EVR, vanwege de grote gevolgen en de vaak lange duur van opname. Eén van de vereisten voor opname is dat gekeken moet worden of de registratie wel in verhouding is tot wat er is gebeurd? De registratie moet dus maatwerk zijn. Verder kan opname slechts als is vastgesteld dat er sprake is van een zware verdenking en niet zomaar redelijk vermoéden van schuld. Er moet genoeg bewijs zijn voor een strafbaar feit, op grond waarvan een veroordeling door een strafrechter zou kunnen volgen! Een hoge bewijsdrempel dus die helaas vaak door verzekeraars wordt ‘verlaagd’. 

NEEM CONTACT MET ONS OP.

Tegen een EVR-registratie kun je, met onze hulp, bezwaar aantekenen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kun je naar het Kifid of naar de civiele rechter stappen. De praktijk leert dat de duur van een EVR-registratie vaak wordt verkort. Ook komt het vaak voor dat de registratie helemaal ongedaan wordt gemaakt na bezwaar of een procedure. Daarom is het van groot belang dat u praktische bijstand krijgt om te komen tot de best mogelijke oplossing voor u.
Wij zijn gespecialiseerd in fraudedossiers als deze. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en met aanvullend onderzoek de best mogelijke oplossing te realiseren.

(bron bekend, bewerkte versie)