Skip to content

“Niet alles is, wat het lijkt”…

Er bestaat een misvatting waar sommige partijen graag gebruik of misbruik van maken.
(Contra) Schade-experts dienen ook te weten hoe een schade is ontstaan. Immers, hoe kan hun opdrachtgever anders bijvoorbeeld weten of het wel een gedekt evenement is, of er sprake is van aansprakelijkheid en dergelijke.

Omslagpunt

Dat expertiseonderzoek dient zich echter, ook bij contra, te beperken tot díe expertise. Feiten die direct met de feitelijke schadevaststelling te maken hebben. Als er bij de expertise zaken naar boven komen die nader onderzocht moeten worden, houdt het voor de expert vaak op! Contra: schade-expertise of toedrachtonderzoek?

Nader onderzoek

Denk bij een aanvullend toedrachtonderzoek aan het benaderen van getuigen, buren en (anders dan bijvoorbeeld een standaard nota-controle) leveranciers. Een dergelijk aanvullend onderzoek wordt al snel een zogeheten Persoonlijk Onderzoek. Hierbij wordt inbreuk gemaakt op de privacy van jou als betrokkene; er wordt vaak meer gevraagd dan strikt nodig. Een onderzoek dat aan strikte voorwaarden moet voldoen!
Ook het feitelijk technisch vaststellen van bijvoorbeeld een inbraak-, brand- of voertuigschade is voorbehouden aan particuliere onderzoekers.

Schade-experts kunnen uiteraard wel de signalen of indicatoren benoemen in hun rapportage. Zij zijn immers ‘de ogen en oren’ in het veld.

Particulier onderzoeker

Het is bij wet geregeld dat het uitvoeren van dat soort toedrachtonderzoeken is voorbehouden aan particuliere onderzoekers. Ook ik heb daarvoor onder andere een vergunning van de Minister van Justitie & Veiligheid en, in mijn geval, een landelijke toestemming via Team Korpscheftaken Oost-Brabant.
Ik voldoe aan al de formele eisen waaraan moet worden voldaan en ik heb een ruime onderzoekservaring bij politie en verzekeraars.