Skip to content

“Krijg waar je recht op hebt.”

Heb je te maken met een afgewezen schadeclaim? Dat kan om verschillende redenen gebeuren.
Regelmatig volgt een afwijzing als er niet is voldaan aan een (polis)voorwaarde; er is geen sprake van een gedekte schade. Ik geef enkele voorbeelden omdat de regels in de praktijk wel eens lastig zijn.

  • er is geen braakschade of er is schade die niet tot toegang van het een pand, voertuig e.d. zou hebben geleid;
  • het bezit van geclaimde goederen wordt betwist;
  • er zou sprake zijn van nalatig of onzorgvuldig handelen;
  • de aansprakelijkheid wordt betwist. Denk aan schuld bij een aanrijding, bedrijfsongeval of brand.

Na onder andere het gesprek, de intake en mijn advies is de kans groot dat je bezwaar wilt maken tegen de afwijzende beslissing van de verzekeraar. Dat gebeurt om te beginnen met een directieklacht. Ook als je op enig moment de weg naar het Kifid of de rechter wilt gaan bewandelen, is een voorafgaande directieklacht verplicht. Vaak wordt na alleen al het inzetten van de directieklacht, de klacht en  schadeclaim naar tevredenheid opgelost.

In zo’n klacht geven wij duidelijk omschreven aan waarom de afwijzing onjuist of onredelijk is. Meestal verwijzen wij dan naar het aanvullende toedrachtonderzoek en het daarvan opgemaakte rapport.