Skip to content

Wij ondersteunen jou, als benadeelde partij, met degelijk en onafhankelijke onderzoek bij een afgewezen schadeclaim en/of als je vals wordt beschuldigd van verzekeringsfraude. Dit omdat ik als eigenaar gemerkt heb dat er vaak sprake is van een ongelijke rechts- en ‘kracht’-verhouding tussen verzekerden/wederpartijen en verzekeraars.

Je hoeft juist niet tégen verzekeraars te zijn, om er vóór verzekerden te zijn…”

HOE BEGINNEN WIJ?

Het eerste contact wordt in de regel gelegd via een mail, ons contact-formulier of er is telefonisch contact. Afhankelijk van de gebeurtenis vragen wij je de nodige documenten aan ons op te sturen. Zo kan een beter beeld worden gevormd van zowel de inhoud van de hulpvraag als de mogelijkheden je daarbij te kunnen helpen.
Deze beoordeling per telefoon en/of mail verplicht je nergens toe en is ook kosteloos.
Bij een wat groter of moeilijker dossier kan het zijn dat we na beoordeling van het dossier, toch een persoonlijk gesprek met je wensen.

Dat gesprek kan bij je thuis of op een samen te bepalen locatie plaatsvinden. Voor een dergelijk gesprek rekenen wij  € 75,= inclusief BTW. Komt het tot een feitelijke opdracht, dan brengen wij deze € 75,= in mindering op die kosten.
Bij een retourafstand van meer dan 100 kilometer (Eindhoven-plaats afspraak-Eindhoven) wordt daarbij (voor de intake) voor de extra kilometers een bedrag van € 0.22 p/km in rekening gebracht. 
Behalve de betaling van de genoemde kosten ben je ook na dat gesprek niét verplicht om verder met ons in zee te gaan.
Ook voor het voeren van dit gesprek geldt trouwens dat wij dat niet doen, als wij aan de hand van het eerdere contact per telefoon en/of mail inschatten dat wij weinig of niets voor je kunnen betekenen.

HET VERVOLG

Na onder andere het gesprek, de intake en het advies is de kans groot dat je een afwijzende beslissing van de verzekeraar wil betwisten. Dat gebeurt om te beginnen met een directieklacht. Ook als jij op enig moment de weg naar het Kifid of de rechter wilt gaan bewandelen, dan is voorafgaand de directieklacht verplicht. Vaak wordt na alleen al het inzetten van de directieklacht, een schadedossier naar tevredenheid opgelost.

In zo’n klacht geven wij duidelijk omschreven aan waarom de afwijzing onjuist of onredelijk is. In de regel verwijzen wij dan naar het aanvullende toedrachtonderzoek en het opgemaakte rapport.
Voor het verzorgen van een directieklacht geldt een vaste prijs van € 300,=  inclusief btw. Dat is uiteraard zonder de onderzoekskosten om de feiten te verzamelen die nodig zijn voor deze klachtprocedure.

BIJ FRAUDEVERDENKING?

Wordt de schadeclaim niet alleen afgewezen maar wordt jij ook nog beschuldigd van fraude dan dienen wij, naast de directieklacht-procedure een tegenonderzoek te starten naar de bevindingen van het fraude-/toedrachtonderzoek door de verzekeraar.

Voor gemaakte uren wordt voor particulieren € 95,= inclusief BTW berekend. Voor bedrijven € 140,= inclusief BTW. Behalve eventueel de eerder genoemde kilometervergoeding voor het intakegesprek, brengen wij geen extra kosten in rekening. Hierbij bedoelen wij géén avond- of weekend-toeslag, geen kilometervergoeding of kosten ‘onderweg’. Zeer incidenteel gebeurt het dat er extra kosten gemaakt dienen te worden. In dat geval vindt er altijd vooraf overleg met jou plaats.

Voorschot

Een voorschotbedrag van € 500,= is standaard; alleen in overleg kan hiervan worden afgeweken. Afhankelijk van aantoonbaar te verwachten hogere kosten (bijvoorbeeld door meer-uren of inhuren externe partij) zal tussentijds een aanvullend voorschot worden verlangd.

Slaagt onze klacht, dan kunt je al de kosten declareren bij de verzekeraar.