Kosten en kans van slagen?

Hoe zit het met de kosten en kans van slagen?
Helaas kunnen wij geen Robin Hood spelen. Wel is het zo dat er meerdere mogelijkheden zijn om de door ons gemaakte kosten (grotendeels) vergoed te krijgen. Daarvan is onder andere sprake als jij in het gelijk wordt gesteld en verzekeraar de kosten moet betalen. In goed overleg kan dat ook het geval zijn als jouw rechtsbijstandsverzekeraar akkoord gaat met onze inzet voor een nader onderzoek.

Wij zullen je belangen zeer enthousiast en met volharding behartigen. Ofschoon dat eigenlijk haast altijd tot een goed resultaat leidt kunnen wij dat niet garanderen. Daarvoor zijn de inzichten, opstellingen en standpunten van verzekeraars (en soms ook rechters of Kifid) te onvoorspelbaar.
Vandaar ook dat wij pas aan de slag gaan als het op basis van de feiten ‘op dat moment’ haalbaar is en wij ook tussentijds met je bespreken wat de stand van zaken is. Ook om de kosten en kans van slagen voor je up-to- date te houden!