Skip to content

“Wat maakt het verschil?

Kifid of rechtbank?

Sommigen zijn ‘voor of tegen’ Kifid of rechtbank

Soms leiden de directieklacht en verdere pogingen om de verzekeraar van je gelijk te overtuigen niet tot een gewenst resultaat. Een gang naar een rechtbank of het Kifid is dan een serieuze mogelijkheid voor je. Maar, wat is wijsheid?

Onze ervaring is dat net zoals bij een rechtbank in het voor- of nadeel van een benadeelde partij kan worden beslist, dat ook zo is bij het Kifid.
Verschil is dat een procedure bij het Kifid in feite zonder tussenkomst van een advocaat kan. Dat maakt een behoorlijk verschil in de kosten. Bij meer complexe dossiers is het wel raadzaam om een beroep te doen op een gespecialiseerde verzekeringsadvocaat. Bij schades boven de € 25.000,= en die waarbij een dagvaarding nodig is, is de inzet van een advocaat een vereiste.
In beide geval moet rekening worden gehouden met een doorloop van enkele maanden. Als er is gekozen voor een gang naar de rechter, kan naderhand geen procedure bij het Kifid worden aangespannen. Andersom wel.

Rechtbank

De rechtbank wordt bezet door onafhankelijke, ‘voor het leven’ (max. 70 jaar) benoemde rechters. Zij behoren onpartijdig en objectief de feiten af te wegen. Aan deze functie worden hoge eisen gesteld. Opleidingen op onder andere  bestuursrechtelijk en juridisch gebied en veel ervaring. De rechters hebben een juridische achtergrond met een flinke dosis aan maatschappelijke en praktische kennis en ervaring.

Niet vreemd is dat een rechtbank een verzekeringsdossier overwegend juridisch beoordeelt. De rechters kijken naar het verloop van de procedure, wat staat er vast (bewijs?), zijn er eerdere uitspraken in soortgelijke kwesties? Wáár een procedure wordt gevoerd is afhankelijk van de plaats en aard van het feit en/of jouw woonplaats. 

De kosten van het aanspannen van een procedure via een rechtbank bedragen ongeveer € 950,-. Dat is ook afhankelijk van de moeilijkheid van het dossier. 
Voor meer informatie kijk op rechtbank.

Kifid

Het Kifid, gevestigd in Den Haag, bestaat uit 4 leden met een diverse achtergrond. Denk hierbij aan functies bij bestuurscolleges van bedrijven/scholen, adviescommissies en bijvoorbeeld de Raad van State of rechtbank.
Het Kifid is in 2007 in het leven geroepen door diverse brancheorganisaties in de financiële markt. Daarmee heeft het bij sommigen de schijn dat het Kifid niet onpartijdig zou zijn. Ondanks onze kennis en ervaring kunnen wij dat niet beamen. Het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 moet de onafhankelijk van het Kifid extra waarborgen. Kijk op Kifid voor meer informatie.
Een praktisch verschil met de rechtsbank is dat het Kifid ook kijkt naar de rol van de verzekeraar. Is er voldaan aan de (verzekerings)vereisten; denk aan een juiste uitvoering van de gedragscodes/protocollen, de inhoud van een afwijzingsbrief. Het Kifid toetst vaak een breder beeld van wat er aan de hand is geweest. 

Er zijn geen kosten verbonden aan een beoordeling door het Kifid. Een eventuele procedure bij hun Commissie van Beroep  kost € 500,=. 

(Deze pagina is van informatieve aard, er kunnen géén rechten aan worden ontleend. Informeer in voorkomend geval bij je rechtsbijstandsverzekeraar, advocaat of via internet via de elders op deze pagina aanwezige links.)