In november 2019 besteedde Kassa uitgebreid aandacht aan de diefstal van een dure motor, uit de afgesloten parkeergarage van een appartementencomplex.

Verzekerde zou onjuist hebben verklaard over de toedracht, de wijze waarop de motor was afgesloten. En, aan de hand van een sleutelonderzoek zou zijn vastgesteld dat de motor niet met het vereiste veiligheidsslot was afgesloten. Zonder hoor en wederhoor volgde 5 maanden na het bezoek van expert/onderzoeker de standpuntbrief van verzekeraar. Verzekerde werd beticht van fraude. Er volgde onder andere een frauderegistratie van 8 jaar. Vastgesteld werd dat er slechts een kort tactisch onderzoek  ingesteld. Bij het eveneens beperkte technisch onderzoek aan de sleutels werd te snel een -onjuiste- conclusie getrokken. De ingeleverde sleutels zouden niet gebruikt zijn en ‘dus’ was er sprake van fraude….. Na aanvullend contra-onderzoek door een particulier onderzoeksbureau en interventie van Kassa werd betrokkene na maanden onzekerheid ‘in ere hersteld’. De schade werd vergoed en de EVR frauderegistratie werd doorgehaald.

Soortgelijke claim

In die tijd kregen wij een soortgelijke diefstalclaim in behandeling. De diefstal van een motor waarbij door de verzekeraar werd geconcludeerd dat de motor niet met het vereist veiligheidsslot was beveiligd. De eigenaar werd ervan beschuldigd dat hij een leugenachtige verklaring had afgelegd. Opzegging van de verzekering, een ruime EVR-frauderegistratie en een vereiste betaling van de gemaakte kosten volgden. Een onterechte fraudebeschuldiging die verzekerde niet alleen zuur maar ook duur te staan. Zo kon betrokkene zijn werk als  zelfstandige niet meer goed uitvoeren. Hij had werk waarbij integriteit zeer zwaar woog. Met een frauderegistratie werd dat een lastig verhaal, er gingen opdrachten aan hem voorbij.

Door ons werd nader onderzoek gedaan; een bezoek aan de diefstal-locatie, het uitgebreid interviewen van betrokkene én een aanvullend sleutelonderzoek maakten daar deel van uit. Onder toevoeging van onze onderzoekrapportage werd een directieklacht ingediend. Verzekeraar krabbelde terug en trok al de genomen beschuldigingen en maatregelen in!

Verbond van Verzekeraars

In de reportage van Kassa kwam ook de heer Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars aan het woord.
Naast zijn herhaalde stellingname dat verzekeraars genoodzaakt waren tot een stevige fraudeaanpak en zij dat zorgvuldig deden, gaf hij ook aan dat een frauderegistratie enkel gevolgen had voor de soort verzekering waarop de registratie betrekking had. Dus alleen ten aanzien van bijvoorbeeld een na een fraudebeschuldiging beëindigde auto- of inboedelverzekering. Dat is absoluut niet juist en een onwaarheid. Verzekeraars beëindigen indien mogelijk al je verzekeringen. Elders verzekeren of bijvoorbeeld een hypotheek sluiten wordt heel lastig zo niet onmogelijk! 

Ook gaf hij aan dat een EVR frauderegistratie bij hoge uitzondering 8 jaar duurde. Wij spreken uit ervaring dat deze termijn bij veel zo niet de meeste verzekeraars ‘de standaard’ is. Uiteraard zei hij toe dat geleerd werd van de onterechte fraudebeschuldigingen en dat dat een blijvend punt van aandacht was naar de leden van het Verbond.

Conclusie

Wij kunnen na weer een jaar, niet anders concluderen dan dat veel verzekeraars, enkele daaraan verbonden marktpartijen en het Verbond van Verzekeraars het fenomeen fraude als doel op zich hebben gesteld. Dat komt een gezond verzekeringsklimaat niet ten goede.
Heeft je schadedossier eenmaal het stempeltje ‘fraude’, dan beland je al snel in een doolhof met drijfzand. Iets waar je je zonder de juiste hulp niet uit kunt bevrijden!

“Verzekeraars zetten fors in bij de aanpak van fraude….. soms iets te fors.”